solceller / solel info

Information om solceller / Hur funkar det med solel, hur gör man för att producera egen el med solceller

Solstrålar träffar solcellerna som genererar energi i form av el. Elen omvandlas till 230v växelström i en växelriktare.Växelriktaren kopplas in i husets vanliga elcentral och strömmen kan användas av hushållet,den ström som inte används av hushållet säljs ut på elnätet, idag kan du få upp till 1,5 kr/kwh för elen du säljer. (inkl statens skattereduktion på 60 öre) ( El bolaget fjärravläser din elmätare automatiskt och sköter utbetalningen av överskottselen)  Alternativt kan du "lagra" elen på elnätet för att nyttja senare tex nattetid / vinter ,detta kallas för nettodebitering. Flera elbolag erbjuder egen nettodebitering månadsvis/årsvis. 
Genom att använda solenergi sänker man sin elräkning och skyddar sig mot prishöjningar i framtiden. När solcellerna är avbetalda, är elen gratis. Solceller är underhållsfria, de jobbar på utan att man behöver göra något. Installerar du en tillräckligt stor solcellsanläggning blir du helt självförsörjande på EL om man ser till hela året.


Fördelar  med solenergi

  • Solceller har lång livslängd ca 40-50 år, långa garantier och kräver inget underhåll. Ofta garanteras en uteffekt på 80% efter 25 år.
  • Producera egen el med Solceller är både utsläppsfritt och miljövänligt. När du producerar din egen el vet man i förväg vad elpriset blir och man är skyddad mot framtida prishöjningar.Har du en tillräckligt stor solanläggning blir du helt självförsörjande på EL
  • Du får lika mycket betalt för elen du säljer (överskott) som elen du köper (förbrukning) 
  • En solcellsanläggning har inte några rörliga delar som slits eller måste underhållas  (som tex kompressorn i värmepumpen)
  • Solceller är lätta att montera. De fästs enkelt på taket med fästen ovanpå tegel eller plåt (du behöver inte ta bort plåt /tegel), resten av arbetet är montering av växelriktare och kabeldragning. Inkoppling av elen kan göras av en lokal elektriker eller av oss.
  • Man kan börja med en mindre solcellsanläggning och bygga ut antal solceller allt eftersom.
  • Du ökar värdet på din fastighet.

När du installerat en solcellsanläggning kommer nätägaren att byta din elmätare till en typ som kan mäta både in och utmatad el ,detta görs utan kostnad!


 

Vad behövs för att producera solenergi :

1.   solceller (solpaneler)

2.   Växelriktare (inverter)

3.   Montagesystem för att fästa solpanelerna på taket , kablar 


 

Solceller

Solcellerna omvandlar solstrålar till el, det många inte vet är att solcellerna idag genererar el även vid svagt ljus och mulet väder.

Idag används mest monokristallina solceller (Halfcut celler) .

När man väljer solceller är det viktigt att tänka på följande:

Garanti välj en tillverkare som har minst 25år effektgaranti , vissa Glas/glas paneler har ända upp till 35 års garanti. 

        ​                                                                                                               

solceller


2. Växelriktare

Växelriktaren omvandlar likspänningen från solcellerna till 230v växelspänning så att elen kan matas ut på elnätet eller konsumeras i huset.

Vid val av växelriktare är det viktigt att du väljer växelriktare med hög verkningsgrad 96-98% så att du inte förlorar för mycket energi i omvandlingen till växelspänning.

På växelriktare är SMA och fronius  i topp , både på verkningsgrad och kvalite.


3. Monteringssystem

Solpanelerna behöver fästas på taket med ett monteringssystem , fästen väljer man beroende på typ av tak (tegel,plåt,papp). Ju fler solpaneler man har desto fler fästen och skenor behövs.

Vi har svensktillverkade monteringssystem som är anpassade för svenskt klimat,snölast,vindlast mm.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Solceller   solcellpaket 

                                                                                                                                                                                                                                       solceller villa  solpaneler solel solenergi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns inga produkter i denna kategori.