Avdrag Grönteknik

Vad är avdrag för grön teknik ?

Gröntteknik avdrag är en skattereduktion som kan fås för solceller, energilagring och laddbox för elbil. Skattereduktionen ger 20 % avdrag på (solceller) samt 50 % avdrag på (batteri och laddbox) på både material och installationskostnader. Grönt avdrag är endast tillgängligt för privatpersoner.

Maxgränsen för grönt avdrag ligger på 50 000 kronor per person och år. Det är även möjligt att dela upp skatteavdraget på flera personer i hushållet om dessa är ägare till fastigheten. Till exempel kan avdraget delas upp i 50 procent var på två personer, vilket gör att man tillsammans kan få ut 100 000 kronor i avdrag.

Hur fungerar grönt avdrag?

Grönt avdrag appliceras direkt på fakturan och dras av direkt vid inköp. Avdraget ges alltså direkt på faktura på samma sätt som rotavdrag. Detta innebär att privatpersoner inte själva behöver ansöka om avdraget utan det hanteras av installationsföretaget. Det är dock viktigt att personerna som berörs av avdraget har betalat in tillräckligt med skatt som motsvarar avdaget för grön teknik under det aktuella året.

Läs mera om skatteverkets regler kring avdraget för grön teknik   https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik.4.676f4884175c97df4192860.html

 

 

Det finns inga produkter i denna kategori.