Elbolag som köper solel

Den el som din solanläggning producerar och  du inte konsumerar själv säljes ut på elnätet . Efter att din elnätsägare bytt din elmätare till en som kan mäta både ingående och utgående el (byts utan kostnad) får du betalt för solelen du producerar, ex. Göterborgs energi betalar 15 öre + spotpriset, du får också 60 öre/kwh i skattereduktion på deklarationen för varje kw du säljer. Så i dagsläget får du mera betalt för solelen du säljer än den du köper!! Obs du kan inte erhålla skattereduktion på mer än 30,000kwh per år.

Som privatperson behöver du inte betala skatt på såld solel om din försäljning inte överstiger 40 000 kr/år , du behöver heller inte betala moms om solelförsäljningen understiger 37 500kr/år.

  

Här presenteras en lista på olika elbolag som köper solel av solelproducenter.

Ersättningen för såld solel ändras hela tiden så det är svårt att hålla listan uppdaterad.

De elbolag som vi känner till betalar bäst idag är:  

 • ​Göteborg energi    betalar  15 öre + spotpris   uppdaterad  2021-09-15 
 • Telge energi  betalar  ca 15 öre+ spotpris  hos telge kan du få något högre ersättning om du låser på flera år.
 • Sala heby energi AB    10 öre+ spotpris   2021-09-01
 • Greenely   5 öre + spotpris       2022-02-14

Elbolag –  som köper av alla

 • Bixia köper överskottsel till Nord Pool spotpris , utan avdrag och utan att man behöver byta till dem som elleverantör. Om man är nätkund hos Växjö Energi betalar Bixia 1 kr/kWh enligt pressrelease 2012-Producent.
 • Eskilstuna Energi och Miljö köper till spotpris på Nord Pool med ett avdrag på 3 öre/kWh.   (nät- eller elhandelskund).
 • EON köper överskottsel till Nord Pools spotpris minus 4 öre/kWh.  Bli din egen elproducent   

 

     Elbolag –  som köper om man  är elhandelskund

 

 • Egen El köper för spotpris       inför även egen nettobetalning.  2015
 • Falkenberg energi. Köper för spotpris .  Solel _mikroproduktion.
 • Fortum .  betalar spotpriset - 0,3 öre      i augusti 2019.  Småskalig elproduktion.
 • GodEl köper till nordpools spotpris utan avdrag.
 • Gotlands Elförsäljning. köper till Nord Pool spotpris minus 4 öre/ kWh .
 •  
 • Telge Energi. Som solelproducent kan man sälja sin solel till Telge Energi.  Man får 60 öre inkl elcertifikat .  2017-10-15
 • Vattenfall Elförsäljning  köper  solelöverskott från privata elproducenter om man är elhandelskund hos Vattenfall.  betalar endast timspotpriset /kWh.   2021-05-30
 • Skellefteåkraft  köper för spotpris + 2 öre/kw  de första 5 åren sedan spotpris   2020-11-11.
Denna lista är inte komplett kontrollera gärna med flera elhandlare 
Informationen är delvis inhämtad från bengts villablogg , samt  egna kontakter med elbolag.
 
Saknas ditt elbolag i listan maila mig uppgifterna så uppdaterar jag.
 

 

 

 

   solcellpaket  villa  solpaneler solel solenergi

Det finns inga produkter i denna kategori.