Lönsamhet / Återbetalningstid

Beräkna årsproduktion.

Hur mycket el ger solceller i sverige

En bra och väl fungerande solcellsanläggning i Sverige ger ca 850 – 1 120 kWh/kW och år. Installerar man  en solcellsanläggning som har en toppeffekt på 3 kW ska man alltså kunna producera 2 500 – 3 360 kWh solel under ett år. Det är många olika faktorer som påverkar produktionen av solel från solcellsanläggningen , exempelvis:

 • Solinstrålning där du bor
 • Riktning för solcellsanläggningen (rakt mot söder optimalt för högsta årsproduktion,skillnaden är dock inte så stor, se beräkning nedan)
 • Solcellernas lutning (ca  35-45°graders lutning bäst för högsta årsproduktion )
 • Skuggade solceller (från byggnader, flaggstänger, träd, takkupa,skorstenar, mm)
 •  snötäckning
 • Nedsmutsning
 • Verkningsgraden på Solcellsanläggningen ,  där växelriktaren är den viktigaste komponenten , här kan det skilja en hel del på verkningsgrad.

Här nedan beskrivs en metod för att beräkna hur mycket din solcellsanläggning kan producera i kw/år.

 

                                      

 Figur 1. solinstrålning i procent vid olika placeringar.                         Fig. 2. SMHIs Globalsolstrålning per/år mot horisontell yta.

 Fig.2 visar den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige och Fig.1 visar hur olika placeringar av solceller ger olika procentuella effektskillnader. För att uppskatta hur mycket solel din solcellsanläggning kommer att producera per år tar du solinstålningen från kartan i fig.2 multiplicerat med placeringen av solcellerna i fig.1  och summan av det multipliceras med antalet installerad kW och multiplicerar med 0,9 så får du årsproduktion i kw.

Exempel 1  För en installerad solcellsanläggning på 5kW (45°Tak lutning, rakt söderut) i Stockholm skulle beräkningen bli   975x1,12x5x0,9= 4914 kwh/år  

Exempel 2 För en installerad solcellsanläggning på 5kW (45° tak lutning, rakt öster ut) i Stockholm skulle beräkningen bli         975x0,92x5x0,9= 4036 kwh/år

Skillnaden i årsproduktion i detta exempel mellan tak i söder resp. öster är så lite som 878 kwh/år , detta betyder att lönsamheten är god även för dig som inte har tak i söderläge.


 

Exempel på solelproduktion per dygn under ett år från en anläggning i västerås på 3,36 kw    (anläggningen har delvis skuggade paneler förmiddag och kväll) (källa bengts villablogg)

Här kan du se produktionsdata på en anläggning i stockholm på 4,7 kw

Här kan du se produktionsdata på en solcellsanläggning i stockholm på 8,2 kw

Här kan du se produktionsdata på en solcellsanläggning i uppsala på 1,9 kw

Här kan du se produktionsdata på en solcellsanläggning i nyköping på 3 kw

 

ÅTERBETALNINGSTID PÅ SOLCELLSANLÄGGNING.

Återbetalningstiden är helt beroende av framtida elpriset men om vi tar ett exempel på en 3 kw anläggning som producerar 3100 kwh/år, vi antar ett elpris med alla skatter och avgifter på 1,10 kr/kw så blir utdelningen på ett år 3410kr.

Anläggningen kostar 32600 kr ,solcells bidrag betalas ut med 20%, 32600-20% = 26000 kr . Kostnaden för anläggningen delat med årsproduktionen i kr  26000/3410=  7,5 ÅR  i detta exempel tar det 7,5  år innan investeringen är betald och all solelproduktion efter det blir ren vinst, återbetalningstiden förkortas med ökande elpris.

Bäst Avkastning solceller eller banken ? 

En annan bra gämförelse är  om du har 68.000 kr på banken får du årlig avkastning ca 2% = 1360 kr i ränta/år. Om du istället investerar 68.000 kr i en 5 kw solcellsanläggning blir årliga avkastningen ca 8% , med solcellsbidraget inräknat blir avkastningen hela 12% ,var någon annanstans kan du få denna avkastning per år?. Dessutom så ökar en solcellsanläggningen värdet på din fastighet vid en försäljning.

Om du säljer 50% av din producerade el till ex. teljeenergi för 1,50 kr/kwh blir avkastningen ännu större 6384 kr /år  = 9,3% , och med solcellsbidrag hela 14,4%

En solanläggning på 5 kw ger ca 4800 kwh/år vilket ger  4800 x 1,16kr  = 5568 kr/år. 

Beräkning av elpriset på 1,16 kr/kw : Detta är vad du får betala totalt för 1 kwh du förbrukar i din fastighet.

 • Elpris (spotpris)                             39  öre  
 • Elbolagens påslag inkl. elcert.        5,2 öre
 • energiskatt                                   29,3öre
 • moms                                         18 öre
 • Elöverföringsavgift (del av abbonemanget) 24 öre inkl. moms
 • Summan 1,16 kr/kwh   

 Beräkningen ovan är baserad på ett elpris på 39 öre ,ökar priset blir avkastningen ännu högre.

Nyhet, från 2015-01-01  får du 60 öre i skattereduktion på deklarationen för varje kwh solel du säljer.

Ansöker du om elcertifikat får du ytterligare 10-25 öre i ersättning för den solel du säljer , tilldelning av elcertifikat är kostnadsfritt , ansökan görs hos energimyndigheten.

 

Här kan du läsa mera om Återbetalningstid och kostnadsberäkningar om solel

 bengts villablogg med bra grafer och info om solceller.

 

 

 

Solceller   solcellpaket  solceller villa  solpaneler solel solenergi 

 

Det finns inga produkter i denna kategori.