Bidragsansökan

Den 7 juli  2020   infördes stopp på ansökningar av solcellsbidrag ,(bidrag för energilagring 60% finns fortfarande kvar)  bidragssystemet kommer ersättas med en Sol ROT (Grönt avdrag) efter 1 januari 2021 (detta på förslag av regeringen). Det nya SolRotavdraget kommer troligen bli på 15% av investeringen (solceller) och  50% på energilagring och då omfatta både monteringskostnad och materialkostnad och dras av direkt på fakturan.

Den 25-11-2020 antog regeringen föslaget om det nya avdraget för installation av grön teknik så nu är det klart att det blir ett nytt grönt Rot avdrag för installation av solceller efter årskiftet.

Läs mera om solcellsbidrag i länkarna nedan.

Vi hjälper till med ansökan om bidrag för solceller.

Kötiden för utbetalning av bidrag har genom åren legat på ca  6 månader  upp till 2 år beroende på Länstyrelse.

 

Ansökan om bidrag görs här

Länk för ansökan av bidrag för batterilagring med bankid  hos boverket   https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/e-tjanster-for-bidrag-och-garantier/sok-investeringsstod-for-energilagring-i-hemmet-via-var-e-tjanst/

Det finns inga produkter i denna kategori.