Bidragsansökan

Ansökan om statligt stöd till solceller (investeringsstöd) kan göras av alla som har ett solcellsystem kopplat till elnätet. Bidrag kan erhållas för 20% (20% även företag) av hela investeringskostnaden  (även monteringskostnaden), exempel: köper du en solcellsanläggning för 100,000 kr betalar Länstyrelsen ut 30,000 kr i bidrag din totala kostnad blir alltså 70,000kr.  Länstyrelsen har ett kösystem för utbetalningen av stödet. Som privatperson kan du ansöka även efter installerad solcellsanläggning.

Den 8 maj  2019  kommer  bidraget sänkas till 20 %

Läs mera om solcellsbidrag i länkarna nedan.

Vi hjälper till med ansökan om bidrag för solceller.

Kötiden för utbetalning av bidrag har genom åren legat på ca  6 månader  upp till 2 år beroende på Länstyrelse.

 

Ansökan om bidrag görs här

Länk för ansökan med bankid  hos boverket  https://www.boverket.se/sv/e-tjanster/login/

Det finns inga produkter i denna kategori.
Butiken använder OpenCart
swedensol © 2020