Bidragsansökan

Ansökan om statligt stöd till solceller (investeringsstöd) kan göras av alla som har ett solcellsystem kopplat till elnätet. Bidrag kan erhållas för 30% (30% även företag) av hela investeringskostnaden  (även monteringskostnaden), exempel: köper du en solcellsanläggning för 100,000 kr betalar Länstyrelsen ut 30,000 kr i bidrag din totala kostnad blir alltså 70,000kr.  Länstyrelsen har ett kösystem för utbetalningen av stödet. Som privatperson kan du ansöka även efter installerad solcellsanläggning.

Under  2019  kommer troligtvis bidraget sänkas till 15 %

Läs mera om solcellsbidrag i länkarna nedan.

Vi hjälper till med ansökan om bidrag för solceller.

Kötiden för utbetalning av bidrag har genom åren legat på ca  6 månader  upp till 2 år beroende på Länstyrelse.

 

Ansökan om bidrag görs här

Nedladdning av bidragsansökan

Det finns inga produkter i denna kategori.
Butiken använder OpenCart
swedensol © 2019